• کرج ، خ شهید بهشتی،بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی ،برج رازی ،ساختمان بانک آینده ، طبقه 8 ،واحد 8
  • 026-32216426 - 09399450250

35

آنژیو پلاستی
28.5 KiB
9 Downloads
اطلاعات بیشتر

39

شماره تماس
19.9 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

42

درباره دکتر
درباره دکتر
photo_2016-10-26_11-41-43.zip
37.8 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

1

قلب و ورزش
قلب و ورزش
photo_2016-10-26_11-42-12.zip
10.4 KiB
5 Downloads
اطلاعات بیشتر

6

سیگار
سیگار
photo_2016-10-26_11-42-45.zip
8.3 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

10

قلب در قلب
قلب در قلب
photo_2016-10-26_11-44-16.zip
14.8 KiB
9 Downloads
اطلاعات بیشتر

13

عمر سنج افراد سیگاری
عمر سنج افراد سیگاری
photo_2016-10-26_11-45-01.zip
8.4 KiB
7 Downloads
اطلاعات بیشتر

17

دریچه قلب
دریچه قلب
photo_2016-10-26_11-46-07.zip
10.4 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

21

ترازو
ترازو
photo_2016-10-26_11-47-39-2.zip
23.1 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

25

تست ورزش
تست ورزش
photo_2016-10-26_11-48-25.zip
76.5 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

29

بیماری
بیماری
photo_2016-10-26_11-48-43.zip
46.4 KiB
5 Downloads
اطلاعات بیشتر

fvgb

تفاوت
تفاوت
photo_2016-10-26_11-49-17.zip
72.4 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

ghadir

غدیر
غدیر
ref-2.zip
33.4 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

34

استنت
استنت
04.zip
17.7 KiB
7 Downloads
اطلاعات بیشتر

38

جراحی بای‌پس کرونری
24.3 KiB
9 Downloads
اطلاعات بیشتر

41

لوگوی سایت
لوگوی سایت
photo_2016-10-26_11-40-51.zip
5.7 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

2

دستگاه
دستگاه
photo_2016-10-26_11-42-18.zip
4.2 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

5

دیابت-2
دیابت-2
photo_2016-10-26_11-42-37.zip
6.7 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

9

دعا
دعا
photo_2016-10-26_11-43-11_2.zip
13.5 KiB
7 Downloads
اطلاعات بیشتر

12

تلگرام
تلگرام
photo_2016-10-26_11-44-53.zip
8.3 KiB
8 Downloads
اطلاعات بیشتر

16

سیاهرگ ژوگولار
سیاهرگ ژوگولار
photo_2016-10-26_11-46-02.zip
21.2 KiB
8 Downloads
اطلاعات بیشتر

20

علائم لزوم احیا
علائم لزوم احیا
photo_2016-10-26_11-47-34.zip
94.4 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

24

ایست قلب
ایست قلب
photo_2016-10-26_11-48-20.zip
4.9 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

28

علائم
علائم
photo_2016-10-26_11-48-38.zip
60.4 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

dffg

وقت
وقت
photo_2016-10-26_11-49-10.zip
14.1 KiB
7 Downloads
اطلاعات بیشتر

drr

دکتر
دکتر
photo_2016-10-26_11-51-32.zip
13.3 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

33

عروق کرونری
81.1 KiB
8 Downloads
اطلاعات بیشتر

32

قلب
قلب
01-1.zip
24.5 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

45

کمک اولیه
کمک اولیه
photo_2016-10-26_11-48-54.zip
48.4 KiB
7 Downloads
اطلاعات بیشتر

43

بنر تماس
بنر تماس
photo_2016-10-26_11-40-41.zip
6.2 KiB
5 Downloads
اطلاعات بیشتر

4

دیابت
دیابت
photo_2016-10-26_11-42-32.zip
8.6 KiB
5 Downloads
اطلاعات بیشتر

8

اتاق عمل
اتاق عمل
photo_2016-10-26_11-42-55.zip
99.8 KiB
9 Downloads
اطلاعات بیشتر

11

خداوندا
خداوندا
photo_2016-10-26_11-44-29.zip
11.0 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

15

سرخرگ کرونری
سرخرگ کرونری
photo_2016-10-26_11-45-55.zip
13.9 KiB
5 Downloads
اطلاعات بیشتر

19

فشارخون
فشارخون
photo_2016-10-26_11-46-33.zip
12.0 KiB
5 Downloads
اطلاعات بیشتر

23

بای‌پس و آنژیو
بای‌پس و آنژیو
photo_2016-10-26_11-48-15.zip
40.1 KiB
8 Downloads
اطلاعات بیشتر

27

کاربرد تست ورزش
کاربرد تست ورزش
photo_2016-10-26_11-48-33.zip
48.5 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

sddd

ورزش قلب
ورزش قلب
photo_2016-10-26_11-49-05.zip
206.7 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

werr

تمرین
تمرین
photo_2016-10-26_11-51-21.zip
9.7 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

37

بای‌پس
بای‌پس
07.zip
25.3 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

36

آنژیو پلاستی قلب
18.8 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

40

عکس قلب
عکس قلب
photo_2016-10-26_11-40-23.zip
9.4 KiB
4 Downloads
اطلاعات بیشتر

3

فشار قلب
فشار قلب
photo_2016-10-26_11-42-26.zip
16.0 KiB
8 Downloads
اطلاعات بیشتر

7

خون
خون
photo_2016-10-26_11-42-50.zip
10.5 KiB
7 Downloads
اطلاعات بیشتر

14

دعا-2
دعا-2
photo_2016-10-26_11-45-24.zip
11.4 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

44

سیگار و ...
سیگار و ...
photo_2016-10-26_11-45-49.zip
7.6 KiB
5 Downloads
اطلاعات بیشتر

18

سفر هوایی
سفر هوایی
photo_2016-10-26_11-46-18.zip
14.1 KiB
5 Downloads
اطلاعات بیشتر

22

استرس
استرس
photo_2016-10-26_11-48-02.zip
10.0 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

26

با تردمیل
با تردمیل
photo_2016-10-26_11-48-29.zip
33.1 KiB
8 Downloads
اطلاعات بیشتر

30

اکو
اکو
photo_2016-10-26_11-48-48.zip
60.7 KiB
10 Downloads
اطلاعات بیشتر

aaa

دهلیز
دهلیز
photo_2016-10-26_11-49-00.zip
7.2 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر

dew

مهمان
مهمان
photo_2016-10-26_11-51-16.zip
42.9 KiB
6 Downloads
اطلاعات بیشتر