روش stent
روش stent
Untitled3.rar
7.9 MiB
27 Downloads
اطلاعات بیشتر

فشارخون
فشارخون
Untitled4.rar
7.7 MiB
23 Downloads
اطلاعات بیشتر

آنژیوپلاستی فرمت avi
16.8 MiB
48 Downloads
اطلاعات بیشتر

فشارخون
فشارخون
Untitled5.rar
9.7 MiB
22 Downloads
اطلاعات بیشتر

کم تحرکی
کم تحرکی
Untitled6.rar
9.4 MiB
24 Downloads
اطلاعات بیشتر

آنژیوپلاستی فرمت mp4
10.7 MiB
83 Downloads
اطلاعات بیشتر

جراحی بای پس
8.7 MiB
30 Downloads
اطلاعات بیشتر

سی تی آنژیوگرافی،mp4
12.4 MiB
74 Downloads
اطلاعات بیشتر

سی تی آنژیوگرافی ،avi
18.8 MiB
40 Downloads
اطلاعات بیشتر