روش stent
روش stent
Untitled3.rar
7.9 MiB
39 Downloads
اطلاعات بیشتر

فشارخون
فشارخون
Untitled4.rar
7.7 MiB
35 Downloads
اطلاعات بیشتر

آنژیوپلاستی فرمت avi
16.8 MiB
65 Downloads
اطلاعات بیشتر

فشارخون
فشارخون
Untitled5.rar
9.7 MiB
30 Downloads
اطلاعات بیشتر

کم تحرکی
کم تحرکی
Untitled6.rar
9.4 MiB
38 Downloads
اطلاعات بیشتر

آنژیوپلاستی فرمت mp4
10.7 MiB
138 Downloads
اطلاعات بیشتر

جراحی بای پس
8.7 MiB
40 Downloads
اطلاعات بیشتر

سی تی آنژیوگرافی،mp4
12.4 MiB
132 Downloads
اطلاعات بیشتر

سی تی آنژیوگرافی ،avi
18.8 MiB
64 Downloads
اطلاعات بیشتر