درمان سوراخ قلب (ASD) در نوزادان و کودکان با دارو و جراحی

سوراخ قلب ASD (نقص دیواره بین‌دهلیزی)، در واقع وجود سوراخی در دیواره دهلیزی قلب است. دیواره بین‌دهلیزی، دیواره بین دو حفره بالایی قلب، یعنی دهلیزهای راست و چپ است. نقص دیواره بین‌دهلیزی از جمله نواقص مادرزادی قلب است. نوزاد مبتلا به سوراخ قلب ممکن است فقط همین مشکل را داشته و یا ممکن است همزمان نواقص قلبی مادرزادی دیگری نیز داشته باشد. مطالعات نشان داده‌اند که احتمال بروز نقص دیواره بین‌دهلیزی برای دختران دو برابر بیشتر از پسران است. پزشکان علت این مساله را نمی دانند. درمان