افزایش ناگهانی ضربان قلب:درمان و تشخیص علل بالا رفتن ضربان قلب

افزایش ناگهانی ضربان قلب به تاکی کاردی معروف است و معمولاً با ضربان قلب بیش از ۱۰۰ ضربان در دقیقه تعریف می‌شود. اگرچه افزایش ناگهانی ضربان قلب معمولاً به عنوان ضربان قلب بیشتر از ۱۰۰ ضربان در دقیقه تعریف می‌شود، اما هیچ محدوده خاصی برای آنچه که افزایش ضربان قلب یا عددی بالاتر از آنچه که ضربان قلب در آن تبدیل به مشکل می‌شود را تعیین می‌کند، وجود ندارد. هر مورد متفاوت است و باید به روش‌های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.

تاریخچه پزشکی بیمار، معاینه بدنی و آزمایش